Басқарма мүшелерінің сыйақы саясаты және бір жылдағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы көлемін айқындау және оны төлеу туралы шешімді қабылдау рәсімдері

     • «Азық – түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Корпорация) 2019 жылғы 6 ақпандағы № 1 шешімімен бекітілген «Азық – түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу, сыйақы беру және әлеуметтік қамсыздандыру шарттары туралы Ережеге сәйкес, Корпорация қызметінің нәтижелері үшін жауапкершілікті арттыру және Корпорацияның Директорлар кеңесінің сыйақысы үшін объективті негіздерді құру мақсатында Корпорацияның басшы қызметкерлерінің бір жылдағы қызметінің стратегиялық және жеке негізгі көрсеткіштерін (ҚНК) орындау нәтижелері бойынша қызметін бағалау жүргізіледі.
     • Есепті жылдағы жұмыс қорытындылары бойынша Корпорацияның Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу аудиттелген қаржылық есептілік негізінде Корпорацияның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерімен белгіленген тәртіппен бекітілгеннен кейін есепті жыл ішінде шоғырландырылған таза пайда болған жағдайда, Корпорацияның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша стратегиялық және жеке тиімділікке және олардың қызметін бағалау нәтижелеріне байланысты жүзеге асырылады.
     • Акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі ұлттық басқарушы холдингтердің (Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда), ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің құрамына кіретін ұлттық компаниялардың (Ұлттық әл-ауқат қоры тобының құрамына кіретін ұлттық компанияларды қоспағанда) әкімшілік шығыстарының жекелеген түрлерінің лимиттерін және оларға мониторинг жүргізу тетігін айқындайтын Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 1266 қаулысымен айқындалған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу механизміне сәйкес осы сыйақының жалпы жылдық көлемі 6 (алты) лауазымдық айлықақыдан аспауы тиіс.